onsdag 3 maj 2017

Awareness eller Acceptance?

Autism Awareness, Autism Acceptance. Låter tämligen lika? Samma innebörd kanske?

Inte egentligen. Medvetenhet om autism, acceptering av autism. Låter det fortfarande lika? Kanske.

Men för att ställa det på sin kant. Många som förespråkar awareness (medvetenhet) ser autism som en sjukdom (i stil med aids) -något man ska vara medveten om för att kunna motarbeta.

De som förespråkar acceptance (acceptans) ser det som ett personlighetsdrag (såsom pratglad, introvert, nyfiken...). Och att samhället ska acceptera autistiska personer som de individer de är -inte kräva att de med autism ska anpassa sig för att passa in.

Så egentligen är de väldigt olika synsätt på samma sak. Medan de som vill öka medvetenheten även söker efter sätt att (till exempel) särskilja autistiska foster (såsom man kan särskilja foster med downs) försöker accepterande gruppen öka kunskapen i samhället kring autistiska särdrag och ge dem verktyg för att bjuda in dem som en del av samhället.

Jag insåg inte skillnaden först. Jag har basunerat ut autism awareness på alla sociala medier. Förlåt. Det synsätt jag följer är autism acceptance.

Likaså att Downs, AD(H)D, Asperger, Tourettes och så vidare ska accepteras -inte bara kännas till. Att de inte ska ses som sjukdomar eller något som borde utrotas. Att de är lika mycket människor som alla andra (i vissa fall kanske mera).

Jag brukar inte gilla ordanalysering. Att vända och vrida och tolka varenda ord någon (eller jag själv) säger. Men i vissa fall är det viktigt att veta i vilket läger man står genom sina ordval.

Har ni några tankar?
Inga kommentarer: