tisdag 23 maj 2017

Do this!!


En tämligen ny teckning (jämfört med de andra). Uppmaningar, förmaningar, frågor, påståenden, skvaller, åsikter, råd...

Allt för att en individ ska göra som man vill. Alla utövar påtryckningar mot någon. Det kan vara mot sina egna barn, sin andra hälft eller mot en helt okänd individ.

Allt du säger, allt du gör kan tolkas som ett medvetet eller omedvetet försök att påverka någon i den riktning du tycker denne ska ta.

En blick, ett ord, allt kan misstolkas eller omvandlas till en synpunkt du har om en annan individ (negativ som positiv).

För att inte glömma de direkta uppmaningarna. När någon uttryckligen säger att du ska vara eller göra på ett specifikt sätt. De är ändå de trevligaste påtryckningarna.

Då vet du vad den andra tycker, tänker eller vill. Och du kan ändå välja om du går emot det eller lyder. Om du har styrkan att välja fritt.

Eller rättar du in dig i ledet som ett får?

Inga kommentarer: