måndag 6 mars 2017

Prisoner in own mind


Detta var under slutarbetet av närvårdarstudierna. Vi lagade ett gemensamt arbete kring beroende och som bilden visar tog vi upp fem olika beroenden: mat, narkotika, alkohol, shopping och läkemedel.

Så egentligen hade jag inga stora baktankar med detta alster, det var mera ett förslag till pärm på vårt arbete. Men det är ändå hemskt, hur enkelt det sist och slutligen är för var och en att hamna in i ett sjukligt beroende av något. Och hur man kan bli beroende av så mycket olika saker/ämnen/föremål.

Inga kommentarer: