måndag 6 februari 2017

Bokrecension - Olikhetens Paradigm


Fick läsa Olikhetens paradigm som sista bok till kursen Folklore och kön. Valde samtidigt att låta den representera #vöråläser2017 två författare som samarbetat (fast det var fler än en skribenter så var det två som fokuserade på att samla in och sammanställa den).

Handlar om hur försök att förespråka mångfald, öka mångfald i (till exempel) arbetsplatser och precisera vad mångfald är delvis ökar på särskiljandet mellan ett "vi" och ett "dem". För om vi inte är olika grupper så skulle vi inte behöva "representanter" från alla olika grupper för att kunna beteckna en arbetsplats som mångfaldig. Och för att kunna få representanter måste man definiera vad som särskiljer en grupp individer från en annan grupp individer...

Boken tar också upp hur hierarki bland grupper och i större grupper (tex omfattande gruppen kvinnor) uppstår och delvis upprätthålls genom att särskilja olika typers kvinnor från andra, en del då "mera värda" än andra enligt dagens heteronormativa standard.

Ett väldigt intressant ämne, men man blir samtidigt oändligt trött av att läsa om så dåliga förutsättningar att få samhället jämställt och jämlikt. Så den passar egentligen bara åt de med ett genuint intresse kring sexism, klassfördelning, rasism och faktorer som påverkar dessa.

Inga kommentarer: